1 – Muhammad b. al-Hasan by his isnad from `Ali b. Mahziyar from Aban from Zurara.
He said: Abu Ja`far عليه السلام said: The water is not warmed for the deceased.

[533] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): لا يسخن الماء للميت.