1 – Muhammad b. Ya`qub from `Ali b. Ibrahim from Muhammad b. `Isa from Yunus from `Abdullah b. Muskan from Abu `Abdillah عليه السلام regarding the saying of Allah عزوجل “as a Hanif, as a Muslim” (3:67) He said: Purely, sincerely, naught in it of the worship of idols.

[123] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل: ( حنيفا مسلما ) قال: خالصا مخلصا، ليس فيه شيء من عبادة الأوثان.