1 – Muhammad b. `Ali b. al-Husayn b. Babuwayh by his isnads from Muhammad b. Humran and Jamil b. Darraj from Abu `Abdillah عليه السلام in a hadith wherein he said:
Allah made earth a purifier as He made water a purifier.

[322] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.