[13/168] Rijal al-Kashshi: Hamduwayh from Muhammad b. Isa from Yunus from Misma` Kardiyn Abi Sayyar who said: I heard Aba Abdillah عليه السلام say: may Allah curse Burayd! and may Allah curse Zurara!

Comments

[13/168] رجال الكشي: حمدويه، قال: حدّثني محمد بن عيسى، عن يونس، عن مسمع كردين أبي سيار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لعن اللّه بريداً! ولعن اللّه زرارة!