[1/135] al-Kafi: Ali b. Ibrahim from his father from Ibn Abi Najran from A`sim b. Humayd from Muhammad b. Muslim from Abi Ja`far عليه السلام who said: Jabir [b. Abdallah] narrated to me from the messenger of Allah صلى الله عليه وآله – and Jabir did not lie – …

Comments
[1/135] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب جابر …